สถิติด้านแรงงานไทยในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

+++++++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++++++++

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2565** คลิ๊กอ่านที่นี่

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565** คลิ๊กอ่านที่นี่

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565** คลิ๊กอ่านที่นี่

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2565** คลิ๊กอ่านที่นี่

+++++++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++++++++

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564** คลิ๊กอ่านที่นี่

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย

FILE PDF

 1. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562
 20. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2563
 21. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 22. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563
 23. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
 24. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 25. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 26. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 27. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 28. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2563
 29. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 30. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 31. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 32. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2564
 33. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 34. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564
 35. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
 36. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 37. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 38. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 39. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 40. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2564
 41. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 42. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 43. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 44. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2565
 45. ข้อมูลสวัสดิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 46. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565
 47. สถิติด้านแรงงานในระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2565