สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (สรต.)

+++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2566** คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565** คลิกที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565** คลิกที่นี่

+++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564** คลิ๊กที่นี่

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2563** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562** อ่านคลิ๊กเรย

**สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562** อ่านคลิ๊กเรย

FILE PDF

 1. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 2. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 3. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 4. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2561
 5. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 6. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 7. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 8. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562
 9. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 10. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 11. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2562
 12. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 13. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 14. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 15. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 16. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2562
 17. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 18. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 19. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2562
 20. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2563
 21. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 22. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2563
 23. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2563
 24. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 25. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 26. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 27. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 28. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
 29. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 30. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 31. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 32. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
 33. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 34. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564
 35. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564
 36. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 37. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 38. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 39. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 40. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2564
 41. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 42. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 43. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 44. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565
 45. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 46. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 47. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2565
 48. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 49. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 50. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
 51. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 52. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2565
 53. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 54. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 55. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 56. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2566
 57. สถิติแรงงานการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566