นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
09-01-2019 เวลา 14:44 น. ถึง 24-01-2019 เวลา 14:44 น. 24 ม.ค. 2562 วันนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี