tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
 รายการ ประเภท
กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปวส.)เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 8 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
1 เดือน ส่งคนไทย ไปทำงานตปท. แล้วราว 9,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศได้แล้วเกือบ 9,000 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขีดเส้นใต้ นายจ้าง ยื่น Name list และตรวจสุขภาพแรงงาน ก่อนปิดจ๊อบต่ออายุต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ของกรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS ในโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปี 2563 จำนวน 7,000,000 ข้อความ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เอ.เอ.อินเตอร์ เอเจนซี่ จำกัด]
ข่าวประกาศ
กรมการจัดหางาน จับมือ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ใช้ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ “ Northern Job & Career Expo 2020” ที่พิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แม่บ้านอันดับหนึ่ง จำกัด]
ข่าวประกาศ
 1 2 3 >  Last ›