tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 15 ทักษะอาชีพ ให้เรียนอยู่บ้านสร้างอาชีพตัวเอง
กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง ขยายระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ !! พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
กกจ. เผย สถิติ คุมเข้มสาย/นายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศ 3 ปี
ประชาสัมพันธ์-เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/
“หมอชนะ” แอปที่ทุกคนต้องมีในตอนนี้
กกจ. ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง วางแผนเชิงรุกรับมือ Covid-19
เดือนเมษายน 2563 ตัวเลขประชาชนขึ้นทะเบียน ขอใช้สิทธิกรณีว่างงาน เกือบ 300,000 คน
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ด่วน!! 3 วันเท่านั้น ... รีบสมัครทำงาน วันละ 300 บาทกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์-การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (ครูต่างประเทศ)
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
เร่งสางปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน ก.แรงงาน ขอ ครม.ไฟเขียวให้แรงงาน ตาม MoU และ ต่างด้าวที่ทำงานไป-กลับ ชายแดนกว่า 1 แสนคน อยู่ต่อและทำงานในไทย
“กระทรวงแรงงาน” ร่วมมือ “นายกสมาคมโรงแรมไทย” พร้อมทั้ง นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งโต๊ะประชุมช่วยเหลือ ผู้ประกอบการโรงแรมหาทางออก จากวิกฤต COVID-19
กระทรวงแรงงาน จ่อคลอด ประกาศฯ งานห้ามคนต่างด้าวทำ 40 อาชีพ
 1 2 3 >  Last ›