tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกันยายน 2562 New
35.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563- ปี 2564 New
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกันยายน 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน
ขั้นตอนการยื่น Name List และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
การจัดทำข้อมูลตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2562
63.ค่าจ้างรายอาชีพปี 2561
34.ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2562
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2562
กระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานไทยเข้าเป็นสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าในแต่ละฤดูกาล
รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย้ำ ! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษเมาแล้วขับในไต้หวัน
ก.แรงงาน - กต. มั่นใจบูรณาการช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลียกลับประเทศอย่างปลอดภัย
‘หม่อมเต่า’ ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่7
รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
 1 2 3 >  Last ›