tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ..19 กรกฎาคม 2561 “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER)” พร้อมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานระดับปริญญาตรีมากกว่า 1,000 อัตรา
โครงการส่งน้ำและบำรงุรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
กกจ. เตือน ! ใกล้ฤดูเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์...ระวังถูกหลอก คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
บิ๊กอู๋ ย้ำ ! นายจ้างจ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน...ผิดกฎหมาย
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ รับคำขอใบอนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง
@เชียงใหม่...เตรียม KICK OFF เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน
ผลงานรัฐบาล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
กรมการจัดหางาน กรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561
ปิดแล้ว...ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (CI) จังหวัดระนอง เตือน ! แรงงานเร่งดำเนินการ ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้
เตือน!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 30 มิถุนายน 2561
ข่าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตามกฏหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ
กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
กระทรวงแรงงานเผย ! คนไทยแอบลักลอบไปเกาหลีใต้มากสุด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 115
‹ First  < 9 10 11 12 >