tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางานประกาศ ! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 2 แห่ง
สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับสมัคร 1- 19 ธันวาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU
กระทรวงแรงงานเผย ! คนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทางสื่อออนไลน์มากขึ้น หลังพบช่วง 7 เดือนถูกหลอกไปแล้วกว่า 300 คน
​กระทรวงแรงงานแจง ! ขั้นตอนการทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงตน พร้อมเผยยอดล่าสุดวันสุดท้ายก่อนปิดศูนย์รับแจ้งฯ เช้าวันนี้ พุ่งกว่า 6.6 แสนคน
บิ๊กบี้ ! ระดมข้าราชการแรงงาน เตรียมพร้อมสัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง หลังปิดศูนย์รับแจ้งฯ
​กระทรวงแรงงาน แจง ! ศูนย์รับแจ้งฯ 15 วัน อนุญาตเฉพาะแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ทำงานโดยไม่มีเอกสารแสดงตนเท่านั้น ไม่รวมแรงงานเวียดนาม เนื่องจากนำเข้าตามระบบ MOU
​บิ๊กบี้ ! เชิญชวนนายจ้างเฉพาะกลุ่มที่ยังจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใด ๆ อย่างถูกต้อง รีบมาติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคมนี้เท่านั้น!
บังคับใช้แล้ว!!! พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้ายและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
​เตือน !! นายจ้างในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ รีบพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนภายใน 30 ธันวาคม 2559
‹ First  < 10 11 12