tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน เคาะตำแหน่งงานว่าง part-time ในเดือนมิถุนายน 2563 กว่า 5,000 อัตรา ขณะนี้ ต้องการแรงงานด้านการผลิต มากที่สุด
ประชาสัมพันธ์-การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
กรมการจัดหางาน ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่าวด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งจ้างคนต่างด้าว
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ขอแจ้งระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ระงับการจัดส่งคนไทยไปเก็บผลไม้ป่า ที่ ฟินแลนด์และสวีเดน
กกจ. เผยมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา
กกจ. เผยยอดหางาน ช่วงโควิด
กกจ. เผย จะไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 15 ทักษะอาชีพ ให้เรียนอยู่บ้านสร้างอาชีพตัวเอง
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ !! พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
“หมอชนะ” แอปที่ทุกคนต้องมีในตอนนี้
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ด่วน!! 3 วันเท่านั้น ... รีบสมัครทำงาน วันละ 300 บาทกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
 < 1 2 3 4 >  Last ›