tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6458 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ลุยจับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย พบ เมียนมามากสุด ส่งกลับประเทศแล้วกว่า 6,200 คน
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบจัดทำร่างกฎกระทรวง
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
สำนักงานพระพุทธศาสนา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
กรมการจัดหางาน เดินหน้าขับเคลื่อน กวดขันแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ล่าสุดจับดำเนินคดีแล้วเฉียด 400 ราย
แรงงานจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า-ออก ช่วงสงกรานต์กว่า 5.3 แสนคน ย้ำกลับหลัง 31 พ.ค.2562 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ระงับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศลิเบีย
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5 - 16 เม.ย.2562 กว่า 200,000 คน
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
ประกาศอนุกรรมการการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
สำนักแรงงาน ณ กรุงมะนิลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลสงการณ์ประจำปี 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (point System) ครั้งที่6
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5-30 เม.ย.62 ปลอดค่าธรรมเนียม
เรื่อง บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายชารีอะห์
แรงงาน ! เผยยอดต่างด้าวทำ Seabook กว่า 5,700 คน
เยาวชนโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) พบบิ๊กแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›