tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบถึงสิทธิ กลับไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
รมว.แรงงาน ลงดาบ ระงับการเดินทางคนงานไทย หลังพบพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
ก.แรงงาน ผุดมาตรการ ป้องโควิด สาธิต “หน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY “ ใช้กันโควิด-19 ได้ผล
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
ผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี เตือน!!! ผู้ประกอบการเร่งยื่น Name List ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2563
กระทรวงแรงงาน เดินหน้ารับข้อสั่งการ นายกฯ มาตรการแรงงานผีน้อย
5 ขั้นตอนง่ายๆ การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบใหม่
สจจ.สพ.ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจเชิญชวนร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
สาระน่ารู้ โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้าน พีพี 9
กกจ. ขับเคลื่อนศูนย์ EEC ปี 63 ตั้งเป้าจัดหางานกลุ่มอุตสาหกรรม 28,000 คน
รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่ลูกเรือประมงไทยจากประเทศโซมาเลีย
กกจ. สร้างงานผู้สูงวัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง
กกจ. เร่งปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›