tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานผ่าน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) (ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562) หรือ e-WorkPermit (CLM)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้
เอสเอ็มอีจ่อปิดกิจการ เลิกจ้าง วิกฤติปี63 มนุษย์เงินเดือน คนงานตกงานอีกเพียบ
สถานการณ์แรงงานไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศชาย
ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ ชลบุรี เปิด “ใจดีฟาร์ม พนัสนิคม”
การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
“อนาคตการศึกษาของโลก” ในงาน “Forum for World Education”
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562-2563
กระทรวงแรงงานประกาศข่าวดี เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ ผีน้อยไทย กลับประเทศไม่ผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
เตือน!!! ขอให้แรงงานไทยปฎิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Thai Labour Market Journal (September 2019)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563
ย้ายศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›