tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เคยทำงานเกาหลี ขอเงินประกันคืนด่วน
ก.แรงงาน สกัดลักลอบทำงานเกาหลี
ไทย ลงนาม JITCO ญี่ปุ่น เพิ่มความสะดวกในการจัดส่งและรับผู้ฝึกงานเทคนิคไทย
กรมการจัดหางาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำ “คู่มือการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว” เดินหน้าป้องกันการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว หวังยกอันดับสถานะของไทย ใน TIP Report
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กฎระเบียบสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านแรงงาน เยี่ยมแรงงานผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รมว.แรงงาน ส่ง เลขานุการรัฐมนตรีฯ ดัน “ถนนงาน ลานอาชีพ” จ.ราชบุรี สู่ประชาชน
กรมการจัดหางาน แจ้ง.. นายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่ สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ ! จนท. ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล
ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการกับ กอ.รมน. ลุย จ.ชายแดนใต้ “ สร้างงาน จ้างงานเร่งด่วน ”
การดำเนินการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-wp ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 40 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานนัดพบแรงงาน วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ให้นายจ้างรีบดำเนินการต่ออายุต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/
Social Banking เกิดมาเพื่อฆ่าธนาคาร
สิงคโปร์เตรียมคนสู่อนาคตอย่างไร
วารสารประจำเดือนมกราคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานผ่าน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) (ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562) หรือ e-WorkPermit (CLM)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›