tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
@เชียงใหม่...เตรียม KICK OFF เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน
ผลงานรัฐบาล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
กรมการจัดหางาน กรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561
ปิดแล้ว...ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (CI) จังหวัดระนอง เตือน ! แรงงานเร่งดำเนินการ ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้
เตือน!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 30 มิถุนายน 2561
ข่าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตามกฏหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ
กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
กระทรวงแรงงานเผย ! คนไทยแอบลักลอบไปเกาหลีใต้มากสุด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 115
กรมการจัดหางานประกาศ ! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 2 แห่ง
สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับสมัคร 1- 19 ธันวาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU
กระทรวงแรงงานเผย ! คนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทางสื่อออนไลน์มากขึ้น หลังพบช่วง 7 เดือนถูกหลอกไปแล้วกว่า 300 คน
‹ First  < 4 5 6 7 >