tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Thai Labour Market Journal (September 2019)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563
ย้ายศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ที่จะหมดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น(IM Japan) ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
เตือน!!! ขอให้คนไทยปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานของสหรัฐเอมิเรตส์
ประชาสัมพันธ์ โครงการพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากการทำงานตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี ๒๕๖๓
35.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563- ปี 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกันยายน 2562
ขั้นตอนการยื่น Name List และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
การจัดทำข้อมูลตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2562
‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›