tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082,08-1942-2990,โทร.0-3232-6458 fax - 0-32326082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ปิดแล้ว...ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (CI) จังหวัดระนอง เตือน ! แรงงานเร่งดำเนินการ ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้
เตือน!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 30 มิถุนายน 2561
ข่าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตามกฏหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ
กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2
กระทรวงแรงงานเผย ! คนไทยแอบลักลอบไปเกาหลีใต้มากสุด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 115
กรมการจัดหางานประกาศ ! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 2 แห่ง
สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรับสมัคร 1- 19 ธันวาคม 2560
เผยแพร่แผนการจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU
กระทรวงแรงงานเผย ! คนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทางสื่อออนไลน์มากขึ้น หลังพบช่วง 7 เดือนถูกหลอกไปแล้วกว่า 300 คน
​กระทรวงแรงงานแจง ! ขั้นตอนการทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงตน พร้อมเผยยอดล่าสุดวันสุดท้ายก่อนปิดศูนย์รับแจ้งฯ เช้าวันนี้ พุ่งกว่า 6.6 แสนคน
บิ๊กบี้ ! ระดมข้าราชการแรงงาน เตรียมพร้อมสัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง หลังปิดศูนย์รับแจ้งฯ
​กระทรวงแรงงาน แจง ! ศูนย์รับแจ้งฯ 15 วัน อนุญาตเฉพาะแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ทำงานโดยไม่มีเอกสารแสดงตนเท่านั้น ไม่รวมแรงงานเวียดนาม เนื่องจากนำเข้าตามระบบ MOU
​บิ๊กบี้ ! เชิญชวนนายจ้างเฉพาะกลุ่มที่ยังจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใด ๆ อย่างถูกต้อง รีบมาติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคมนี้เท่านั้น!
บังคับใช้แล้ว!!! พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
‹ First  < 4 5 6 7 >