tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น(IM Japan) ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
เตือน!!! ขอให้คนไทยปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานของสหรัฐเอมิเรตส์
ประชาสัมพันธ์ โครงการพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากการทำงานตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี ๒๕๖๓
35.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563- ปี 2564
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกันยายน 2562
ขั้นตอนการยื่น Name List และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
การจัดทำข้อมูลตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2562
63.ค่าจ้างรายอาชีพปี 2561
34.ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2562
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2562
รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย้ำ ! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย
รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
ปลัดแรงงานลงพื้นที่อุดรธานี นำ CEO HRD Korea เยี่ยมสนามทดสอบภาษาเกาหลี พร้อมหารือเพิ่มยอดโควตาให้แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี
แรงงานนอกระบบ เฮ ! กรมการจัดหางาน ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านสูงสุด 2 แสนบาท
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD.ไต้หวัด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
‹ First  < 5 6 7 8 9 >  Last ›