กรมการจัดหางานประกาศ ! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 2 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 แห่ง หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานได้ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ คือ 1.บริษัทจัดหางาน อราวัลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1416/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 480/73-74 ซอยเพชรบุรี 18 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และ 2.สำนักงานจัดหางาน ส.พรพิพัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1481/2558 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 244 ห้องเลขที่ 102 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายอนุรักษ์ฯ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อนจะตัดสินใจสมัครงาน และขอให้ติดต่อกับบริษัทจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-4792, 02-245-6763 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694