tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

บริษัท Sands China Limited มาเก๊า รับสมัครคนหางานตำแหน่ง Security Officer พนักงานรักษาความปลอดภัย จำวน 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562 RSS