ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. 2540 RSS

 

จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. 2540 ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.oic.go.th/infocenter20/2013/