มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงาน กิจกรรม MCRU U2T for BCG Market RSS

 

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่าย
เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน กิจกรรม  MCRU U2T for BCG  Market  "โชว์  ชิม ช็อป" 

          ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อัศวราชบุรี ถนนท้าวอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 21.00 น. และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมและรับชมการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
          ภายในงานมีการจัดเเสดงโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป จากท้องถิ่นชุมชนของแต่ละตำบลที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
** การแสดงในพิธีเปิดสุดตื่นตาตื่นใจจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
** พร้อมนั่งชิลล์ และรับชมรับฟังดนตรี folksong
** บริการนวดผ่อนคลายจากนักศึกษา
****มาเที่ยว ตลาดนัด MCRU U2T for BCG "โชว์  ชิม ช็อป" กันเยอะ ๆ นะครับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงาน กิจกรรม  MCRU U2T for BCG  Market  "โชว์  ชิม ช็อป"