รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการเดินสายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และงานขนย้ายอื่นๆของกองนิติการ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้สาขาเดินสายไฟสายแลนและสายโทรศัพท์ของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมานิติกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน จำนวน 7 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานพร้อมจัดทำตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องประชุม ชั้น14
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14 (ตท.9) จำนวน 100,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาสถานศึกษาเอกชนดำเนินงานเพื่อการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 สำหรับสนามสอบกรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งระบบโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ บริเวณพื้นที่ทำงาน ชั้น3 ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายสำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 395 396 397 398 399 >  Last ›