ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
17-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี โอ เอ
12-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี โอ เอ
28-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นน้ำมันดีเซล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาชัย
24-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุษบง
24-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล
19-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟแอลอีดี) บริษัท อรรถพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
19-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวัสดีเภสัช
05-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ (ดีเซล) บริษัท ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จำกัด
24-12-2021 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดิจิตคอนโทรลไร้สาย และล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอั๋นแอร์
24-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดิเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด
11-11-2021 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ (ดีเซล) บริษัท ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จำกัด