tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์  โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei  Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan)  และคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ    ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย