งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 RSS

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดยมีนางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

(ภาคเช้า) อาจารย์วิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย”

(ภาคบ่าย) นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ผ่านรายการ LMI STATION”