รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

วันที่ 12 มิถุนายน 2563    นางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  ครั้งที่ 3  ผ่านระบบ Video Conference    พร้อมร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมฯ     ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์และวิจัย และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง   ณ  ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยเป็นการฝึกปฏิบัติทบทวนการใช้เครื่องมือ DEFINE หลังจากเก็บข้อมูล การทำ DEFINE ให้ชัดเจน การใช้เครื่องมือ  IDEATE หลังจากเก็บข้อมูล และทบทวนการใช้เครื่องมือ Business Ecosystem