นางสาวนภัทร วัยทอง หัวหน้าศูนย์ฯ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง RSS

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนภัส วัยทอง หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง มอบผ่านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่โดนกักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา