บันทึกเทปรายการ “เพื่อนแรงงาน” RSS

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก และนางสาววราลัย ชัยวิเศษจินดา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมบันทึกเทปรายการ “เพื่อนแรงงาน” นำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนตำแหน่งงานว่าง ให้กับพี่น้องชาวแรงงาน และประชาชนทั่วไป  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

        โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 - 15.30 น.