ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง 2565 RSS

 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์  จวงพลงาม  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสาธิต พิมพ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแรงงานจังหวัดระยอง (ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง