ดำเนินโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน RSS

 

วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2564  นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. หญิง ดรุณี จันทร์มล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ พื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 33 แห่ง