tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email Lmi.innodoe@hotmail.com

ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 RSS

 

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายวิรัตน์  จวงพลงาม หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสุริยันต์ เสนาวงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยรับผิดชอบ 7 จุดตรวจ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง