tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email Lmi.innodoe@hotmail.com

พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 RSS

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายวิรัตน์  จวงพลงาม หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นางสาวบุษบา  ไทยพิทักษ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนวีรกรรม เนื่องวันปราบดาภิเษกและกอบกู้เอกราชชาติไทย ครบ 253 ปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยอง ประกอบพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้คล้องพวงมาลัยที่พระแสงดาบ และปิดทององค์พระบรมรูปจำลองฯ ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะอัญเชิญพระบรมรูปจำลองฯ ไปประดิษฐานที่อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชน ได้กราบไหว้ถวายสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล