tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

การตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ RSS

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เป็นประธาน