tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

บันทึกเทปรายการวิทยุ เพื่อนแรงงาน คลื่นความถี่ AM 1593 KHz RSS

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก และนายวิทยา คงฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บันทึกเทปรายการ "เพื่อนแรงงาน" เพื่อนำเสนอข่าวสารของกรมการจัดหางาน ข่าวสารของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างทางราชการ เอกชน แอพพลิเคชั่น "ไทยมีงานทำ" การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ให้กับพี่น้องชาวแรงงานและประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 1593 KHz ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 - 15.30 น.