โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผอ.สุกัญญา ภู่พัฒนากุล เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2562 เรื่อง “ทิศทางตลาดแรงงานในประเทศ” ให้แก่ครูแนะแนวจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี