กกจ. สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน RSS

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญ  วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งจะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รองอธิบดีกรมการจัดหางาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ตลอดจนประชาชนในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน อย่างพร้อมเพรียง