กรมการจัดหางานจัดประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ RSS

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ  โดยมี  นายสุวรรณ์ ดวงตา นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของกระทรวงแรงงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ประชุมได้พิจารณาการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงแรงงาน ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก่ เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา