tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงาน ชั้น 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของกรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง เตือน อย่าหลงเชื่อสาย-นายหน้าเถื่อนอ้างทำ MOU ส่งทำงานเกาหลีถูกกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานเตือนภัย แก๊งต้มตุ๋นหลอกไปทำงานฟิลิปปินส์ กักขัง ทำร้ายร่างกาย เรียกเงิน 1 แสนแลกอิสรภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกุญแจตู้เก็บวัสดุงานครัว ชั้น 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.สุชาติ นั่งประธานคบต. เห็นชอบขยายระยะเวลาให้บริการศูนย์ CI ออกเอกสารรับรองบุคคล + พิสูจน์สัญชาติกลุ่มใหม่ และออกใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม LTR 5 ปี ต่ออายุสูงสุด 10 ปี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำพลาสติกสำหรับจัดพิมพ์ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›