tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
03-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
27-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
21-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไมดาส ซัพพลาย จำกัด
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
15-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท์ จำกัด
10-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
07-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า PU สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเครือข่าวข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้า พอเพียง พรีเมี่ยม จำกัด
22-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด
27-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
24-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน และป้ายติดหน้าห้องประชุม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
26-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิจัย/วิเคราะห์ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ และทำแผ่นพับสรุปผลการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
08-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
28-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
10-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อเชิ้ตสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลแม่ลา
28-10-2022 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อไว้ใช้ในราชการ ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวน 1 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
28-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดมาส ซัพพลาย จำกัด
29-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
28-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม
27-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
26-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทวินพลัส จำกัด
 1 2 >