tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด
07-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
04-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566 - 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พัฒนพาณิชย์
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
27-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
23-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ บริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท์ จำกัด
21-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
17-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
06-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2564 ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
23-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ร้านวิชัยการช่าง