tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email LMIofThailand@doe.go.th

สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด RSS  ค้นหา

   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2566
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2566
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2566
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2564
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2564
   สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2564

 1 2 3 >  Last ›