ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ฝาก admin ประชาสมัพันธ์ให้ด้วยคับ.. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน 8,500 บาท/เดือน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รับสมัครระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566
ประกาศสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย รับสมัคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 15-28 กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2566
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถประจำหน่วย 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2566
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2565
สำนักงานสาขาชั่งตวงวีดเขต 2- 8 เลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่15 -26 ธันวาคม 2565
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-ธันวาคม 2565 -15 มกราคม 2566
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถประจำหน่วย 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2565
สำนักงาน กศน.เลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2565
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และ ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำนอน 2 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่6-12 ธันวาคม 2565
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี เริ่มสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2565
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (เพศชาย)
 1 2 3 >  Last ›