ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 #ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเ้ฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ(ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน)
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 64
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รับสมัคตั้งแต่วันที่ 6 -15 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
สำนักงานธนรักษ์พื้นที่เลย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสสรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -14 ก.ค. 64
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 กรกฎาคม 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการเฉพาะตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนรินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนรินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถประจำหน่วย
 1 2 3 >  Last ›