ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนรินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนรินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถประจำหน่วย
ตำแหน่งงาน Co-payment ตั้งแต่ กันยาน 63 - มกราคม 64
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2564
กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2563
โรงเรียนภูเรือวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นช่างบริการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม 0-4289-9432
ประกาศกรมการการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 15 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-812594
ประกาศกรมการการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 15 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-812594
บริษัท สุขใจการเกษตร จำกัด รับสมัคร พนักงานขาย
บริษัท ชัยวานิช (2520) จำกัด รับสมัคร พนักงานยกของ 2 อัตรา
บริษัท รัตนเทรคดิ้ง (2013) จำกัด รับสมัคร พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา
หจก.อู่มิตรเจริญเซ็นเตอร์การาจ รับสมัคร ช่างทำสีรถยนต์
ประกาศ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย รับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›