ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2565
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกฟิสิกส์) 1 อัตรา
โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.การเงินและการบัญชี
แขวงทางหลวงชนบทเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา
ประกาศ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย รับสมัคร พนักงานชั่งตวงวัด ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมสุขภาพจิตร เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลเลย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประกาศสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย รับสมัคร พนักงานธุรการ (ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน) 2 อัตรา นิติกร 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 -22 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติม 042844552-3
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565
ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย รับสมัคร แม่บ้านทำความสะอาด
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโรงพยาบาลเชียงคาน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกส์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 พ.ย. 64
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2564
ตำแหน่งงงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›