ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 RSS

 

      วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี​ มอบหมายนางสุนิมิต มีดา นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ออกประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ  ในพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง  อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-payment) รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง ดังนี้

           1. หจก.โฮมมาร์ทลำนารายณ์ ประเภทกิจการ จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 15-18 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

           2. บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 244 ม. 6 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

           3. บริษัท ที.ที. เฟิร์สแทรกเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ประเภทกิจการ ผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์เล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 88/2 ม. 1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

           4. บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด ประเภทกิจการ กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ตั้งอยู่เลขที่ 9,9/1 ม. 4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

           5. โรงแรมต้นปาล์มอินน์ ประเภทกิจการ โรงแรมที่พัก ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

           6. บริษัท สยามยนต์ แทรกเตอร์  จำกัด ประเภทกิจการ ผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์เล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 347 หมู่ 1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

           7. บริษัท เบอร์ลี่ไดน่าพลาส จำกัด ประเภทกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ต. นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

           8. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถ. สระบุรี – หล่มสัก ต. ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

           9. บริษัท อาหารเบ็ทเทอร์ จำกัด ประเภทกิจการ แปรรูปอาหารจากเนื้อไก่ เนื้อหมู ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

           10. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตไก่ปรุงสุก แช่แข็งส่งออกต่างประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

           11. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ประเภทกิจการ แปรรูปสุกร ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

           โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้แจ้งตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี) สำหรับงาน Job Expo Thailand 2020 รวมทั้งสิ้น 12 อัตรา และแจ้งความประสงค์ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา