ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 RSS

 

      วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายนางสุนิมิต มีดา นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ออกประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ  ในพื้นที่  อำเภอโคกสำโรง  อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-payment) รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้

           1. หจก.จิ้น โฮมเซ็นเตอร์ ประเภทกิจการ จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

           2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองม่วง ประเภทกิจการ ร้านสะดวกซื้อ ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

           3. หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง ประเภทกิจการ จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

           4. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขา โคกสำโรง ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 4 ถนนวันชาติ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

           5. บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตวัสดุทดแทนไม้ตราเฌอร่า และกระเบื้องมุงหลังคาตราห้าห่วง ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

           6. บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

           7. บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นพื้น เสาเข็ม รั้ว สำเร็จรูป ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

           8. บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำซุปเข้มข้น ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

           9. บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก แฮม) ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

           โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้แจ้งตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี) สำหรับงาน Job Expo Thailand 2020 รวมทั้งสิ้น 1 อัตรา และแจ้งความประสงค์ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 1 อัตรา