ให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานให้แก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ RSS

 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานให้แก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 1 ราย ณ บ้านเลขที่ 67/4 หมู่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะแนวการประกอบอาชีพ ดังนี้

1. แจ้งตำแหน่งงาน คนงานของฟาร์มสุรัตติการ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี แต่ผู้ร้องทุกข์ปฏิเสธงานดังกล่าว

2. แนะแนวการรับงานไปทำที่บ้าน "ดอกไม้จันทน์" ซึ่งผู้ร้องสนใจลองฝึกทำก่อน หากทำได้จึงจะรับจ้างรับทำดอกไม้จันทน์ เป็นลักษณะไปทำงานที่บ้านผู้ฝึกสอน เพราะไม่สะดวกที่จะนำวัสดุ อุปกรณ์ไปทำที่บ้านโดยผู้ฝึกสอนได้นัดหมายให้ผู้ร้องทุกข์เริ่มฝึกได้วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 4 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (ห่างจากบ้านผู้ร้องทุกข์ประมาณ 2 กิโลเมตร) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะได้ติดตามผลต่อไป