ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ร้องทุกข์ RSS

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย 

จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้

     1.ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) 

  - ร้านลิเบอร์ตี้ คอฟฟี่ ตั้งอยู่ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการ

  - ร้าน 81 Cafe & Bistro ตั้งอยู่ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการ

     2. ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ร้องทุกข์ ณ บ้านเลขที่ 105/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้ร้องทุกข์เป็นคนพิการและป่วย อายุ 59 ปี อาศัยอยู่กับผู้ป่วยติดเตียง และหลานสาว อายุ 9 ปี 1 คน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจในการส่งเสริมอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ แต่ผู้ร้องปฏิเสธ เนื่องจาก ผู้ร้องประกอบอาชีพรับจ้างล้างจานที่ร้านขายข้าวมันไก่ในตลาดเสาธง มีรายได้วันละ 250 บาท และผู้ร้องมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเดือนละ 500 บาท และเบี้ยผู้พิการ เดือนละ 800 บาท รวมรายได้เดือนละประมาณ 8,800 บาท ทั้งนี้ ผู้ร้องต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือสงเคราะห์ ดังนี้ 

- การปลูกที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองที่ได้รับการจับจองมาจากวัดศิริจันทนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

- ต้องการได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ ทำริบบิ้นพวงมาลัย จำนวน 500 บาท เพื่อสร้างรายได้ต่อไป