สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุุรี ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ RSS

 

 วันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

         1. ติดตามให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานตัวคุมประพฤติ ซึ่งจะได้รับการพ้นโทษในเดือนธันวาคม 2564

         2.ออกพบนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสอบถามตำแหน่งงานว่าง/ความต้องการจ้างงาน เพื่อนำมาบันทึกลงในระบบสารสนเทศและใช้ในการจับคู่งาน (Matching) ของคนหางาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- ร้านตู่อะไหล่ท่าวุ้ง ตั้งยู่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง 

- บริษัท ดีเดย์ ออโต้ ไทร์ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง 

- บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (เบทาโกรช็อป) ตั้งอยู่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี 

- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี 

- โฮมเพลส ลพบุรี ตั้งอยู่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี