สจจ.ลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ RSS

 

สจจ.ลพบุรี  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     

       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวอนงค์นุช  มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 91 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชน ร่วมพิธี

         โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เริ่มพิธีทางศาสนาด้วยศาสนาพุทธ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ตามลำดับ