สจจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญฯ RSS

 

สจจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญฯ” 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี แต่งชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม

จังหวัดลพบุรีได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม  จังหวัดลพบุรี” โดยนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนแต่งกายชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดต่างๆ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ด้วยการหิ้วปิ่นโตทำบุญ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดรับกับโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ด้วยการรณรงค์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน หรือในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด