ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 และติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ฯ
ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการ มิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ส่งเสริมให้ผู้ว่างงาน คนหางาน ได้มีความรู้และนำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรีกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี

 < 1 2 3 4 >  Last ›