รายการ ประเภท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 23-24 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ 5372 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ญญ 171 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ - 6378 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชม AMATA Smart City และการพัฒนากำลังแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.พีเอ บาลานซ์ จำกัด]
ข่าวประกาศ
พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส อาร์ เค ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
“หม่อมเต่า” แนะนายจ้างใช้ MOU พร้อมย้ำ !! ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
กส.ขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ งานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 (ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน บูธที่ 3.10)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอมรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ ในกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ‘ลำปาง’
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 1 2 3 >  Last ›