รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กรต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน เร่ง!! เด็กไทยเรียนสายอาชีพ รองรับความต้องการแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร กรมการจัดหางาน งบประมาณปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
บิ๊กอู๋ ! สร้างงานให้วัยเก๋า ได้บรรจุงานแล้วกว่า 1,400 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน งบประมาณปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 313 314 315 316 317 >  Last ›