รายการ ประเภท
​นิทรรศการ “นัดพบแรงงาน” สร้างอาชีพ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส(ปิ่นเกล้า)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตรและข้อมูลเชิงวิเคราะห็เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว พร้อมอุปกรณ์ปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เดือนธันวาคม 59 – เดือนมกราคม 60 คนหางานยังนิยมไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
คนรักงานห้ามพลาด! “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช” 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน แนะ!! คนหางานตรวจสอบบริษัทจัดหางาน หลังพบ ใบอนุญาตจัดหางานสิ้นสภาพ 1 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 4 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ชนกลุ่มน้อยทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภทงานแล้ว !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เตือน ! คนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ไปทำงานมาเลย์ต้องมีใบอนุญาตทำงาน และไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พบกระทำผิดมีโทษปรับ จับติดคุก !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​Jobs for Thailand 4.0 : Food, hotel and Tourism Innovation 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามสแควร์ ซอย 5 จัดใหญ่สุดในรอบปี ฟรีตลอดงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานแจ้งความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา พร้อมเปิดศูนย์ฯ ใน 5 จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเตือน! จัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทยในมาเลเซีย ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดพบคนไทยถูกจับกุม 50 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 335 336 337 338 339 >  Last ›