รายการ ประเภท
​บิ๊กบี้ ! แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแผ่นประชาสัมพันธ์ภารกิจกองส่งเสริมการมีงานทำ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จำนวน 100,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน เผย ! 11 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวใน กทม.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเผย ! แรงงานไทยถูกทางการมาเลย์จับข้อหาลักลอบทำงานแล้วกว่า 100 ราย หลังสิ้นสุดผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 14 (ตท.15) จำนวน 50,000 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ 24 ปี กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติ ทำ CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จากกรมการจัดหางานก่อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินของทางราชการในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือน ! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน ! เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ แนะแนวอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 100,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 345 346 347 348 349 >  Last ›